Κατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, ψυχική υγεία και δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος: μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, ψυχική υγεία και δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος: μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Κατσανά, Κωνσταντίνα Χ.

Σκοπός: Η σχέση που συνδέει την καρδιαγγειακή νόσο με την κατάθλιψη είναι ισχυρή και αμφίδρομη, ενώ η συνύπαρξή τους σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση της υγείας των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν η κατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, καθώς επίσης και η κατανάλωση ξεχωριστά ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων σχετίζεται με τη δεκαετή καρδιαγγειακή επίπτωση σε άτομα με διαφορετικά επίπεδα κατάθλιψης. Υλικό-Μέθοδος: Στα πλαίσια της προοπτικής μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012) αξιολογήθηκαν τα επίπεδα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε 764 ενήλικες συμμετέχοντες χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή της έγκυρης κλίμακας αυτό-αξιολόγησης της κατάθλιψης (Zung Self-Rating Depression Scale, ZDRS) και βρέθηκε ότι 70 άντρες και 141 γυναίκες εμφάνιζαν μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης (p<0.001). Επίσης, διερευνήθηκε μια πληθώρα κοινωνικοοικονομικών, βιοχημικών, συμπεριφοριστικών και κλινικών παραμέτρων που είναι πιθανό να σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νόσο. Αποτελέσματα: Ύστερα από προσαρμογή των υποδειγμάτων για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, βρέθηκε πως δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης πολυακόρεστων, καθώς επίσης και της κατανάλωσης ξεχωριστά ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων και της 10ετούς επίπτωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων σε άτομα με ή χωρίς μέτρια ή σοβαρή κατάθλιψη. Όμως, η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων φάνηκε ότι προστατεύει έναντι της καρδιαγγειακής νόσου μόνο σε όσα άτομα απείχαν από το Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, όπως εκτιμήθηκε με βάση το διατροφικό δείκτη MedDietScore. (Σχετικός Κίνδυνος για κάθε 1 γραμμάριο ανά ημέρα= 0.31, 95%CI 0.13, 0.77). Συμπέρασμα: Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός ισορροπημένου διατροφικού προτύπου, η υιοθέτηση του οποίου μπορεί να ασκήσει ισχυρότερη καρδιοπροστατευτική δράση έναντι της κατανάλωσης μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κατάθλιψη
άγχος
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
δημόσια υγεία
Καρδιαγγειακά νοσήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.