Διαιτητικές συνήθειες και δείκτες γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες: συγχρονική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαιτητικές συνήθειες και δείκτες γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες: συγχρονική μελέτη

Σφιναρολάκη, Ιωάννα Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: O σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ΣΔΚ) αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω της παχυσαρκίας μεταξύ των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας που συνεχώς κλιμακώνεται. Ο ΣΔΚ σχετίζεται με αρνητικές συνέπειες για την υγεία της μητέρας και του παιδιού. ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ διαιτητικών συνηθειών και δεικτών γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες. Αυτή η συγχρονική μελέτη, συμπεριλάμβανε 43 έγκυες γυναίκες ηλικίας 21-43 ετών. Από 24 ώρες διαιτητικές ανακλήσεις, τα είδη διατροφής συναθροίστηκαν σε 27 ομάδες τροφίμων . Ο ΣΔΚ διαγνώστηκε με από του στόματος δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 75 gr στις 24 εβδομάδες. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Ένα από τα βασικά μας ευρήματα αφορά τους παράγοντες κινδύνου για ΣΔΚ, η ύπαρξη τουλάχιστον ενός βρέθηκε σε όλες τις έγκυες με ΣΔΚ. Δε βρέθηκε συσχέτιση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ούτε με τους μέσους όρους κατανάλωσης των ομάδων τροφίμων, ή στην αύξηση του βάρους συνολικά. Στατιστικά σημαντική διαφορά είχαμε στους μέσους όρους των γλυκαιμικών δεικτών. Επίσης βρήκαμε αρνητική συσχέτιση των τιμών σακχάρου με τις ομάδες τροφίμων «Πουλερικά», «Αναψυκτικά light», «Ψάρια», και «Ξηροί καρποι» και θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ομάδων τροφίμων «Γλυκαντικά», «Επεξεργασμένα δημητριακά» και «Γαλακτοκομικά light» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι οι παράγοντες κινδύνου πιο πολύ και όχι τόσο οι διατροφικές συνήθειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στην εμφάνιση του ΣΔΚ. Επίσης η κατανάλωση κάποιων ομάδων τροφίμων φαίνεται να σχετίζεται θετικά ή αρνητικά με γλυκαιμικούς δείκτες όπως το σάκχαρο νηστείας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διατροφικές συνήθειες και κύηση
διατροφή
διατροφή και διαβήτης της κύησης
Σακχαρώδης διαβήτη της κύησης
διαχείριση ΣΔΚ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.