Ο διαμεσολαβητικός ρόλος βιοχημικών δεικτών στη σχέση άσκησης με τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο διαμεσολαβητικός ρόλος βιοχημικών δεικτών στη σχέση άσκησης με τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο

Κουλούρης, Δημήτριος Γ.

Σκοπός: να εξεταστεί η επίδραση των λιπιδίων και δεικτών φλεγμονής στη συσχέτιση της σωματικής άσκησης με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στον 10-ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο, παρουσία ή μη μεταβολικού συνδρόμου. Υλικό-Μέθοδος: από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002, 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νόσων, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης. Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10-ετής επανέλεγχος σε 2583 συμμετέχοντες. Η επίπτωση θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβάντων (στεφανιαία νόσος, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ή άλλα καρδιαγγειακά συμβάντα) προσδιορίστηκαν με τα κριτήρια WHO-ICD-10. Το μεταβολικό σύνδρομο καθορίστηκε με τρεις διαφορετικούς ορισμούς, τον αναθεωρημένο NCEP ATP III, τον IDF και τα ομογενοποιημένα κριτήρια. Αποτελέσματα: μεταξύ των συμμετεχόντων που επαναξιολογήθηκαν στον 10-ετή επανέλεγχο της μελέτης, το 15.7% εμφάνισε καρδιαγγειακό συμβάν. Οι επαρκώς δραστήριοι (ΕΠ-Δ) και οι έντονα δραστήριοι (ΕΝ-Δ) εξεταζόμενοι είχαν μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 58% και 70% αντίστοιχα, όταν συγκρινόντουσαν με τους ανεπαρκώς δραστήριους (ΑΝ-Δ) εξεταζόμενους Συμπεράσματα: θετική επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο και στο λιπιδαιμικό προφίλ ακόμη και με μέτρια επίπεδα άσκησης, ενισχύοντας την σημασία της άσκησης, ειδικά για τους άντρες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μεταβολικό σύνδρομο
φλεγμονή
Μεσογειακή Δίαιτα
Σωματική δραστηριότητα
καρδιαγγειακή νόσος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.