Υλοποίηση αλγορίθμων και μετρικών γράφων στη βιβλιοθήκη GraphX του Spark

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Υλοποίηση αλγορίθμων και μετρικών γράφων στη βιβλιοθήκη GraphX του Spark

Ρουσσάκης, Χρήστος Ε.

H μελέτη γράφων είναι ένα σημαντικό πεδίο διαφόρων επιστημών καθώς επιτρέπει την μελέτη και απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών για δομές που μπορούν να αναπαριστώνται με γράφους, όπως για παράδειγμα στα κοινωνικά δίκτυα την μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χρηστών. Για την περιγραφή των γράφων χρησιμοποιούνται μετρικές που περιγράφουν τόσο τον ίδιο τον γράφο αλλά και τους κόμβους του ατομικά καθώς και τις σχέσεις που παρουσιάζουν μεταξύ τους μέσα σε αυτόν.Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την περιγραφή διαφόρων γνωστών μετρικών στα πλαίσια κοινωνικών γράφων και πιο συγκεκριμένα διμερών γράφων που αποτελούν μια πιο ειδική κατηγορία γράφων, στην συνέχεια μελετά την σημασία τους καθώς και διάφορες υλοποιήσεις τους σε κατανεμημένο περιβάλλον. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με το Apache Spark, μία πλατφόρμα που επιτρέπει την υλοποίηση προγραμμάτων σε κατανεμημένο περιβάλλον και επιτυγχάνει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επίσης χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη GraphX της συγκεκριμένης πλατφόρμας που καθιστά δυνατή την επεξεργασία και μελέτη γράφων. H εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή και ανάλυση των επιδόσεων των υλοποιήσεων των μετρικών με πραγματικά δεδομένα από γράφο που αναπαριστά ένα κοινωνικό δίκτυο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γράφοι
Διμερείς Γράφοι
Graphx
Μετρικές Γράφων
Apache Spark

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)