Μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της επιβράβευσης ενός χρήστη στη δραστηριότητά του σε ιστοσελίδες συν-δημιουργίας γνώσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της επιβράβευσης ενός χρήστη στη δραστηριότητά του σε ιστοσελίδες συν-δημιουργίας γνώσης

Φιλιππόπουλος, Δημήτρης Γ.

Στη μελέτη που ακολουθεί ερευνάται η επίδραση που φέρει στη συμπεριφορά των χρηστών η επιβράβευσή τους σε ιστοσελίδες συν-δημιουργίας γνώσης. Το αντικείμενο μελετάται στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης ως μηχανισμός παραγωγής κινήτρου δραστηριοποίησης των χρηστών. Η παιχνιδοποίηση είναι η χρήση στοιχείων παιχνιδιού σε πλαίσιο άσχετο με παιχνίδια. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού τίθενται οι γενικές αρχές, στη συνέχεια οι αρχές αυτές μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις και στο τελευταίο στάδιο η κάθε δράση υλοποιείται με τη χρήση δομικών στοιχείων. Η επίδραση ερευνάται για το δομικό στοιχείο των παρασήμων. Το κάθε παράσημο θέτει ένα στόχο τον οποίο οι χρήστες προσπαθούν να τον επιτύχουν μέσα από την δραστηριότητά τους ώστε να το αποκτήσουν. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μεταβολή της δραστηριότητας των χρηστών πριν και μετά την απόκτηση του παρασήμου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τον ιστότοπο StackOverflow.com. Για τη βελτίωση της γνωσιακής του βάσης για το λογισμικό, ο ιστότοπος δημιούργησε συνθήκες κινήτρου για τους χρήστες με την εφαρμογή ενός συστήματος παιχνιδοποίησης. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα παράσημα μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά των χρηστών. Εμφανίζεται διαφορετική κατανομή της δραστηριότητας των χρηστών για τα παράσημα που έχουν διαφορετικό ρόλο. Υπάρχουν παράσημα που έχουν ως ρόλο τη καθοδήγηση του χρήστη σε μία νέα δραστηριότητα. Παράσημα που τοποθετούν στόχους με διαβαθμισμένη κλίμακα δυσκολίας (χάλκινο, ασημένιο, χρυσό) παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα πριν την απόκτησή τους και μέτριας έντασης δραστηριότητα μετά την απόκτηση του παρασήμου της υψηλότερης βαθμίδας. Διαφορετικός βαθμός επιρροής εμφανίζεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δέσμευση χρήστη
StackOverflow
Παιχνιδοποίηση
παράσημο
δέσμευση συμπεριφοράς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)