Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

Γκανάς, Ιωάννης Β.

Οι τεχνολογίες οπτικών ινών που έχουν αναπτυχθεί αποτελούν το παρόν και το μέλλον του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιείται αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που σχετίζονται με τέτοιες τεχνολογίες καθώς και με την εφαρμογή και υλοποίησή τους. Κάνοντας μία ανασκόπηση των τεχνολογιών αυτών και μελετώντας τις δυνατότητες για προσαρμογή τους στις σημερινές τηλεπικοινωνιακές υποδομές καθώς και την πιθανότητα ανάπτυξή τους ώς νέων μελλοντικών δικτύων καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Το κόστος κατασκευής ή προσαρμογής σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις , το πλαίσιο ρύθμισης που καθορίζει την ελευθερία για επενδύσεις σε κάθε τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και η δημογραφική ποικιλομορφία σε συνδυασμό με την ανομοιογένεια οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης ανά γεωγραφική περιοχή καθιστά πολύδιάστατη τη λύση για αποδοτική ανάτπτυξη οπτικών δικτύων.Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδηγεί στο συμπέρασμα για ολοκληρωμένη αξιολόγηση ανά περίπτωση της αποδοτικότερης λύσης για εφαρμοφή FTTx τεχνολογιών ενώ μία γενικευμένη λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποδοτικά σε όλες τις περιπτώσεις τελικά δεν υφίσταται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μελλοντικές τεχνολογίες οπτικών ινών
Οπτικές ίνες
Τεχνολογίες οπτικών ινών
Οπτική ίνα στο σπίτι
Αρχιτεκτονικές οπτικών ινών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.