Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

Γκανάς, Ιωάννης Β.

Οι τεχνολογίες οπτικών ινών που έχουν αναπτυχθεί αποτελούν το παρόν και το μέλλον του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιείται αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που σχετίζονται με τέτοιες τεχνολογίες καθώς και με την εφαρμογή και υλοποίησή τους. Κάνοντας μία ανασκόπηση των τεχνολογιών αυτών και μελετώντας τις δυνατότητες για προσαρμογή τους στις σημερινές τηλεπικοινωνιακές υποδομές καθώς και την πιθανότητα ανάπτυξή τους ώς νέων μελλοντικών δικτύων καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Το κόστος κατασκευής ή προσαρμογής σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις , το πλαίσιο ρύθμισης που καθορίζει την ελευθερία για επενδύσεις σε κάθε τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και η δημογραφική ποικιλομορφία σε συνδυασμό με την ανομοιογένεια οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης ανά γεωγραφική περιοχή καθιστά πολύδιάστατη τη λύση για αποδοτική ανάτπτυξη οπτικών δικτύων.Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδηγεί στο συμπέρασμα για ολοκληρωμένη αξιολόγηση ανά περίπτωση της αποδοτικότερης λύσης για εφαρμοφή FTTx τεχνολογιών ενώ μία γενικευμένη λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποδοτικά σε όλες τις περιπτώσεις τελικά δεν υφίσταται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μελλοντικές τεχνολογίες οπτικών ινών
Οπτικές ίνες
Τεχνολογίες οπτικών ινών
Οπτική ίνα στο σπίτι
Αρχιτεκτονικές οπτικών ινών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)