Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη

Παπασταθόπουλος, Γεώργιος Ι.

Η μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την σημασία του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη, το νομικό πλαίσιο που το περιβάλλει καθώς και να αναδείξει την αναγκαιότητα που έχει η εφαρμογή του στην σημερινή εποχή, με την ανεξέλεγκτη χρήση και ανάπτυξη του διαδικτύου. Γίνεται αναφορά στα δικαιώματα που συγκρούονται κατά την εφαρμογή του δικαιώματος και στους περιορισμούς που πρέπει να έχει η εφαρμογή του. Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο αποτυπώνεται η έννοια και ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νομικό πλαίσιο που τα προστατεύει σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, το νομικό πλαίσιο που το καλύπτει καθώς επίσης και πως αυτό εξελίσσεται με την ανάπτυξη του διαδικτύου.Στο 3ο κεφάλαιο αποτυπώνεται το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και πως αυτό θεμελιώνεται με την πάροδο του χρόνου .Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται το νομικό πλαίσιο και η κατοχύρωση του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη με τον Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ).Στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται η σύγκρουση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του Τύπου και της Ιδιωτικότητας. Επίσης περιγράφονται οι περιορισμοί που υπάρχουν από την υποχρέωση της διαγραφής.Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Google Spain (c-131/12). Επίσης αποτυπώνονται στατιστικά στοιχεία αλλά και αντιδράσεις που προκλήθηκαν κατά την εφαρμογή της απόφασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ιδιωτικότητα
Ψηφιακή Λήθη
προσωπικά δεδομένα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.