Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη

Παπασταθόπουλος, Γεώργιος Ι.

Η μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την σημασία του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη, το νομικό πλαίσιο που το περιβάλλει καθώς και να αναδείξει την αναγκαιότητα που έχει η εφαρμογή του στην σημερινή εποχή, με την ανεξέλεγκτη χρήση και ανάπτυξη του διαδικτύου. Γίνεται αναφορά στα δικαιώματα που συγκρούονται κατά την εφαρμογή του δικαιώματος και στους περιορισμούς που πρέπει να έχει η εφαρμογή του. Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο αποτυπώνεται η έννοια και ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νομικό πλαίσιο που τα προστατεύει σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, το νομικό πλαίσιο που το καλύπτει καθώς επίσης και πως αυτό εξελίσσεται με την ανάπτυξη του διαδικτύου.Στο 3ο κεφάλαιο αποτυπώνεται το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και πως αυτό θεμελιώνεται με την πάροδο του χρόνου .Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται το νομικό πλαίσιο και η κατοχύρωση του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη με τον Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ).Στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται η σύγκρουση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του Τύπου και της Ιδιωτικότητας. Επίσης περιγράφονται οι περιορισμοί που υπάρχουν από την υποχρέωση της διαγραφής.Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Google Spain (c-131/12). Επίσης αποτυπώνονται στατιστικά στοιχεία αλλά και αντιδράσεις που προκλήθηκαν κατά την εφαρμογή της απόφασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ιδιωτικότητα
Ψηφιακή Λήθη
προσωπικά δεδομένα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)