Μεθοδολογία διαχείρισης συμπεριφοράς εμπειρογνωμόνων για λήψη ομαδικών αποφάσεων με χρήση γλωσσικών μεταβλητών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μεθοδολογία διαχείρισης συμπεριφοράς εμπειρογνωμόνων για λήψη ομαδικών αποφάσεων με χρήση γλωσσικών μεταβλητών

Αναλυτή, Πηνελόπη Ν.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, ζούμε σε μια εποχή όπου η εκάστοτε πληροφορία μεταβιβάζεται με ταχείς ρυθμούς, κάτι το οποίο καθιστά αρκετά περίπλοκή την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, της προαναφερθείσας κατάστασης είναι η ύπαρξη ποικιλίας περιπτώσεων, όπου οι ληφθείσες αποφάσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ορθολογικές, με συγκεκριμένη δομή και υπό σταθερά αποδοτική βάση. Ένας σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων είναι η πολυπλοκότητα των δυνητικών προβλημάτων, όταν προσδιορίζεται από τους εξής δύο γενικούς κανόνες, δηλαδή την πολυδιάστατη πλευρά των συνεπειών που δημιουργούνται από τη λήψη μιας απόφασης και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ιδιαιτέρως όταν αυτά χαρακτηρίζονται ως αβέβαια και μεταβλητά (γιατί όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, η αβεβαιότητα που μπορεί να παρουσιάσουν τα δεδομένα, οδηγούν στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων). Για τη διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος αναφορικά με την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων, τα οποία βοηθούν σημαντικά τον συγκεκριμένο τομέα. Με την παρούσα εργασία, γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια παρουσίασης των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία, στις γλωσσικές μεταβλητές οι οποίες συντελούν στις ομαδικές αποφάσεις, στις διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με τη διαχείριση των ομαδικών αποφάσεων, των διαδικασιών εναλλακτικής επιλογής και επίτευξης συναίνεσης και της διαχείρισης συμπεριφοράς των εμπειρογνωμόνων. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την εφαρμογή της γλωσσικής υπολογιστικής αναφορικά με τη συμπεριφορά των εμπειρογνωμόνων, παρουσιάζοντας και αναπτύσσοντας αντίστοιχη μεθοδολογία, αξιολογώντας παράλληλα τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ασαφής λογική
γλωσσικές μεταβλητές
Πρόβλημα
εμειρογνώμονες
ομοφωνία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)