Υλοποίηση ηλεκτρονικού απουσιολογίου στη Δ/μια Εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υλοποίηση ηλεκτρονικού απουσιολογίου στη Δ/μια Εκπαίδευση

Κατσαμάγκος, Αντωνιος Σ.

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε, αφορά την on-line καταγραφή και την καταχώρηση των απουσιών των μαθητών ενός σχολείου, προσομοιώνοντας ένα πραγματικό απουσιολόγιο μιας σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας την δυνατότητα δημιουργίας συνοπτικών καταστάσεων απουσιών του κάθε μαθητή και ανά τμήμα. Επίσης δίνει την δυνατότητα στο διαχειριστή της εφαρμογής να έχει εικόνα των απόντων μαθητών ανά ώρα σε πραγματικό χρόνο και την εξαγωγή έκθεσης (ενημερωτικού σημειώματος) για ενημέρωση των γονέων.Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με την χρήση τεχνολογιών διαδικτύου, παρέχοντας την δυνατότητα χρήσης της από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, tablet, smartphone) και χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση.Η εφαρμογή αποτελείται από ένα συνδυασμό τεχνολογιών ανοικτού κώδικα. Ως βάση δεδομένων επιλέχθηκε η MySQL και οι γλώσσες προγραμματισμού PHP και η Javascript, σε συνδυασμό τεχνικής Ajax. Η υλοποίηση βασίστηκε στη χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε συνδυασμό με το σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απουσιολόγιο
Εφαρμογή
σχολείο
έκθεση
γονείς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.