Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σεγκουνάς, Χρήστος Α.

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να ανακαλύψει τα κενά που υπάρχουν να σχεδιάσει και να προτείνει πρότυπα, κριτήρια και μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων, που να αξιοποιούν το υλικό των εκπαιδευτικών οργανισμών και να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Η μεθοδολογία πάνω στην οποία θα στηριχτούμε, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά, στοχεύει στο να εξυπηρετήσει τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, δηλαδή της ευχρηστίας και της χρησιμότητας του σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.Τέλος σχεδιάζεται και προτείνεται η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή των απουσιών μιας σχολικής μονάδας. Η πρόταση αφορά πιο συγκεκριμένα ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου , με σκοπό την δυνατότητα χρήσης της μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Απουσιολόγιο
Πληροφοριακό σύστημα
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Σχολική μονάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.