Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σεγκουνάς, Χρήστος Α.

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να ανακαλύψει τα κενά που υπάρχουν να σχεδιάσει και να προτείνει πρότυπα, κριτήρια και μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων, που να αξιοποιούν το υλικό των εκπαιδευτικών οργανισμών και να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Η μεθοδολογία πάνω στην οποία θα στηριχτούμε, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά, στοχεύει στο να εξυπηρετήσει τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, δηλαδή της ευχρηστίας και της χρησιμότητας του σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.Τέλος σχεδιάζεται και προτείνεται η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή των απουσιών μιας σχολικής μονάδας. Η πρόταση αφορά πιο συγκεκριμένα ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου , με σκοπό την δυνατότητα χρήσης της μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Απουσιολόγιο
Πληροφοριακό σύστημα
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Σχολική μονάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)