Στρατηγική και πληροφοριακά συστήματα στον τουριστικό κλάδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Στρατηγική και πληροφοριακά συστήματα στον τουριστικό κλάδο

Νικόλα, Χριστίνα Θ.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας της στρατηγικής και της σημαντικότητας της ύπαρξης της για κάθε επιχείρηση καθώς και η καταγραφή και η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο διανομής των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αναπτύσσονται επίσης, τα δομικά μέρη των ξενοδοχειακών πληροφοριακών συστημάτων και αναφέρονται ενδεικτικά τα κυριότερα πακέτα λογισμικού, που χρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται και αναλύεται η μελέτη περίπτωσης των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα εν ονόματι “ASTIR PATRAS HOTEL” και τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και διατυπώνεται μια σειρά προτάσεων προς την πολιτεία και τις επιχειρήσεις, για την υποστήριξη και προώθηση του ηλεκτρονικού τουρισμού στην Ελλάδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Στρατηγική
Πληροφορικά Συστήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.