Τοπικά ασύρματα δίκτυα βασισμένα στα 60GHz

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τοπικά ασύρματα δίκτυα βασισμένα στα 60GHz

Ακτύπης Τρικούπης, Χαράλαμπος Γ.

Η ολοένα αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση των ασύρματων συσκευών, δημιούργησαν την ανάγκη για διεύρυνση μεγαλύτερου διαθέσιμου εύρους ζώνης για την επίτευξη μεγαλύτερων ταχυτήτων στα τοπικά ασύρματα δίκτυα. Η ελεύθερη ζώνη των 60 GHz είναι η λύση στην ανάγκη αυτή. Με διαθέσιμο εύρος που φτάνει τα 9 GHz, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες έως 7 Gbit/s.Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η ανάλυση της ασύρματης ζώνης των 60 GHz. Η ζώνη των 60 GHz δημιουργεί νέες προκλήσεις και προβλήματα στην σχεδίαση και υλοποίηση των συστημάτων που την χρησιμοποιούν. Λόγω των μεγάλων απωλειών διάδοσης η ζώνη των 60 GHz έχει προταθεί σαν λύση για την ασύρματη επικοινωνία σε κλειστούς χώρους. Για την δημιουργία ενός τέτοιου ασύρματου δικτύου χρειάστηκε να υλοποιηθούν και να σχεδιαστούν νέα κυκλώματα πομποδεκτών. Η τεχνολογία CMOS λόγω της ευκολότερης ενσωμάτωσης των κυκλωμάτων σε συσκευές του εμπορίου και του χαμηλό κόστος κατασκευής γίνεται η μελλοντική τεχνολογία για την επιλογή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε εφαρμογές στην χιλιοστομετρική ζώνη. Το κύριο μειονέκτημα της ζώνης των 60 GHz είναι η περιορισμένη εμβέλεια. Για την κάλυψη ενός μεγάλου χώρου, ενός κτιρίου ή ενός σπιτιού θα χρειαστούν πολλά ασύρματα σημεία πρόσβασης (Access Points, AP). Τα συστήματα Radio over Fiber μπορούν να λάβουν τα πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας, όπως χαμηλό κόστος, το μικρό βάρος, και το τεράστιο εύρος ζώνης μετάδοσης ώστε να είναι το μέσο διανομής των σημάτων στα 60 GHz.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πομποδέκτες CMOS
Τοπικά Ασύρματα Δίκτυα
Rof
60 GHz

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.