Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης στη μείωση του καθιστικού χρόνου παιδιών προσχολικής ηλικίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης στη μείωση του καθιστικού χρόνου παιδιών προσχολικής ηλικίας

Καραγλάνη, Ευαγγελία Σ.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μίας παρέμβασης στο χώρο του νηπιαγωγείου ως προς τη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται σε δραστηριότητες οθόνης (τηλεόραση/DVD, ηλεκτρονικά παιχνίδια/υπολογιστές) από παιδιά προσχολικής ηλικίας.Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 5284 παιδιά/οικογένειες από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο/Βουλγαρία/Γερμανία/Ελλάδα/ Ισπανία/Πολωνία) που τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης (ΟΠ) και ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η παρέμβαση εφαρμόστηκε από τους νηπιαγωγούς, ενώ δόθηκε και ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς/κηδεμόνες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους γονείς/κηδεμόνες μέσω ερωτηματολογίων. Επίσης, αξιολογήθηκε η εφαρμογή της παρέμβασης μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους νηπιαγωγούς και στους γονείς/κηδεμόνες. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μικρότερη αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια/υπολογιστές από τα παιδιά της ΟΠ σε σχέση με την ΟΕ τις καθημερινές (Δ=+4,8 έναντι Δ=+6,6 λεπτά/ημέρα, αντίστοιχα, P=0,016) και το Σαββατοκύριακο (ΣΚ) (Δ=+10,8 έναντι Δ=+13,8 λεπτά/ημέρα, P=0,030) στο σύνολο των χωρών παρέμβασης. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για τις επιμέρους χώρες στην Ελλάδα (Δ=+3,6 έναντι Δ=+9,6 λεπτά/ημέρα, P=0,018) και στην Πολωνία (Δ=+4,8 έναντι Δ=+10,8 λεπτά/ημέρα, P=0,001) τις καθημερινές, ενώ το ΣΚ στο Βέλγιο (Δ=+10,8 έναντι Δ=+16,8 λεπτά/ημέρα, P=0,024) και στη Βουλγαρία (Δ=+9,6 έναντι Δ=+19,2 λεπτά/ημέρα, P=0,057). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής της παρέμβασης έδειξαν ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών εφάρμοσαν την παρέμβαση, καθώς και ότι οι γονείς/κηδεμόνες βρήκαν χρήσιμο το υλικό της. Συμπεράσματα: Η παρούσα παρέμβαση οδήγησε σε ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς το χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες οθόνης από παιδιά προσχολικής ηλικίας στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν. Μελλοντικές δράσεις προτείνεται να περιλαμβάνουν πιο εντατική συμμετοχή των οικογενειών, αλλά και διαρκή κινητοποίηση/υποστήριξη των ίδιων και των νηπιαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προσχολική ηλικία
παρέμβαση
καθιστική συμπεριφορά
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)