Γεωμορφολογική διάπλαση της υφαλοκρηπίδας του Ιονίου Πελάγους έμπροσθεν του Αμβρακικού Κόλπου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Γεωμορφολογική διάπλαση της υφαλοκρηπίδας του Ιονίου Πελάγους έμπροσθεν του Αμβρακικού Κόλπου

Καραδήμα, Γεωργία Μάνθα Ν.

Η υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, που βρίσκεται έμπροσθεν του Αμβρακικού Κόλπου, διαμορφώνεται από έντονες γεωδυναμικές διεργασίες, λόγω της σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών, αφενός της Ευρασιατικής, με ηπειρωτική σύσταση, κι αφετέρου της Αφρικανικής, με ωκεάνια σύσταση. Επιπρόσθετα, η περιοχή μελέτης κείτεται στο όριο επαφής δύο Εξωτερικών Ελληνίδων, της Προαπούλιας ζώνης ή ζώνης Παξών και της Ιονίου ζώνης ή Αδριατικοϊονίου ζώνης. Στην παρούσα εργασία γίνεται επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία σεισμικών τομογραφιών ανάκλασης, που συλλέχθηκαν με τομογράφο υποδομής πυθμένα τύπου Sparker, με σκοπό την καταγραφή και χαρτογράφηση των σημαντικότερων τεκτονικών δομών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως ρήγματα (ενεργά και ανενεργά), διαβρωσιγενείς επιφάνειες και ιζηματογενείς αποθέσεις. Ειδικότερα, χαρτογραφούνται τα επιφανειακά ίχνη της επώθησης της εξωτερικής Ιονίου και της βορειοανατολικής απόληξης του ρήγματος μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς - Λευκάδας, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την υψηλή σεισμικότητα του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου. Στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, η συνδυαστική δράση των δύο παραπάνω μεγάλων ρηξιγενών ζωνών σχηματίζει μια τεκτονική λεκάνη, η οποία διαθέτει προδελταϊκά ιζήματα σχετικά μεγάλου πάχους (περίπου 50 m) και πιθανής ηλικίας Κάτω Τεταρτογενούς - Ολοκαίνου. Η εν λόγω λιθοσεισμική φάση (ΣΦ1) εντοπίζεται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης, αλλά με διαφορετική εσωτερική δομή και μικρότερο πάχος (< 10 m). Στο ρηχό τέμαχος, ανατολικά του ρήγματος μετασχηματισμού, η ΣΦ1 επικάθεται ασύμφωνα σε έντονα παραμορφωμένους σχηματισμούς, ενώ στο βαθύ τέμαχος, δυτικά του ρήγματος μετασχηματισμού, η ΣΦ1 επικάθεται σύμφωνα με τα υποκείμενα, αποκλίνοντα προς την ανοιχτή θάλασσα, στρώματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Επώθηση Ιονίου
Κατώτερο Τεταρτογενές - Ολόκαινο
Ρήγμα μετασχηματισμού Κεφαλονιάς - Λευκάδας
τομογράφος υποδομής πυθμένα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)