Ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα

Ανδρονίκου, Αντώνιος Χ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η εργασία δομήθηκε συνολικά σε τέσσερα κεφάλαια.Το πρώτο κεφάλαιο είναι στην ουσία μια εισαγωγή, η οποία περιγράφει αναλυτικά τον σκοπό εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής, παρουσιάζει κριτικά την σημαντικότητα του θέματος της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και αναφέρει την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην θεωρητική βάση του ιατρικού τουρισμού. Έτσι αρχικά παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση στον ορισμό και τα είδη του ιατρικού τουρισμού, μέσα από την οποία επιδιώκεται να εντοπιστεί, εάν υπάρχει κοινή συναίνεση μεταξύ των διαφορετικών ορισμών του ιατρικού τουρισμού. Επιπρόσθετα, μια σύντομη ιστορική αναδρομή θα καταδείξει τα βασικά στάδια στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού ιστορικά.Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς του ιατρικού τουρισμού και των υπηρεσιών τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός μέσα από αυτή την περιγραφή, είναι ο εντοπισμός των παγκόσμιων τάσεων του ιατρικού τουρισμού και η μελέτη της συνέπειας των δεδομένων που παρέχονται από τις διάφορες πηγές.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εστίαση στην κατάσταση στην οποία εντοπίζεται ο ιατρικός και ιαματικός τουρισμός στην χώρα μας, αλλά επίσης συζητείται ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού να αναπτυχθεί περισσότερο στην χώρα μας. Τα σημαντικότερα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συγκεντρώνονται και καταγράφονται στο τέλος της παρούσας εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

τουρισμός
ιατρικός
Ελλάδα. ανάπτυξη
ιαματικός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.