Πειραματικές μετρήσεις σε συστήματα επικοινωνιών ορατού φάσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πειραματικές μετρήσεις σε συστήματα επικοινωνιών ορατού φάσματος

Φραγιαδάκης, Γεώργιος Μ.

Η αυξανόμενη ζήτηση ασύρματης επικοινωνίας οδηγεί τον παραδοσιακό τρόπο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων, σε κορεσμό. Η ανάγκη λοιπόν, για εύρεση φάσματος ασύρματης επικοινωνίας οδηγεί την έρευνα στην περιοχή του ορατού φάσματος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας στο φάσμα του ορατού πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση των συσκευών που συνθέτουν τέτοια συστήματα. Μέσω πειραματικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών του τμήματος Πληροφορικής& Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, οδηγούμαστε σε περαιτέρω συμπεράσματα για την απόδοση αυτών των συστημάτων και των συσκευών που τα αποτελούν. Αφού γίνεται η κατάλληλη αναφορά στην μέχρι τώρα εξέλιξη αυτών των συστημάτων παρουσιάζονται οι εργαστηριακές μετρήσεις με τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους που οδηγούν στην αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες και την εμπειρία του τελικού χρήστη γίνεται αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων με καθημερινές εφαρμογές ώστε να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των διαφορετικών πηγών μετάδοσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δίοδοι LED
ορατό φάσμα
ασύρματη οπτική επικοινωνία
VLC

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.