Μαζική διαχείριση λειτουργικών συστημάτων LINUX μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μαζική διαχείριση λειτουργικών συστημάτων LINUX μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Νάκος Κοτσιώνης, Κωνσταντίνος Γ.

Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έρευνα και ανάπτυξη ενός συστήματος για την μαζική παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια DevOps και στα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς και ανάγκες αυτοματοποίησης και παραμετροποίησης λειτουργικών συστημάτων σε φάρμες υπολογιστών. Ακολουθεί η σύγκριση των εργαλείων αυτών και ο τρόπος εφαρμογής και προσέγγισης στο παρόν θέμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η ανάλυση των υπηρεσιών, των λειτουργικών συστημάτων που επρόκειτο να παραμετροποιηθούν (LDAP, NSLCD, GETENT, VIM, UPDATE). Ακολουθεί μια εισαγωγή στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux μέσω SSH, VI, προγραμματισμένων εργασιών και ανάλυση του Puppet και των εργαλείων αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο βρίσκεται η πρακτική εφαρμογή για το συγκεκριμένο σενάριο. Στο πρώτο στάδιο εξηγούνται όλα τα βήματα για την εγκατάσταση του εργαλείου, με εικόνες και ανάλυση των εντολών. Ακολουθεί το κύριο κομμάτι της εργασίας όπου γίνεται εκτενής ανάλυση των λειτουργιών του Puppet και της διαχείρισης αυτού ούτως ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο αναλύεται ο τρόπος σκέψης και εξηγείται ο τρόπος προγραμματισμού των απαιτούμενων αρχείων για την παραμετροποίηση των υπηρεσιών. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση των τρόπων επίβλεψης των αποτελεσμάτων μέσα από τα logs του συστήματος. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής και ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την εφαρμογή. Εντέλει γίνεται μια αναφορά για μελλοντική έρευνα πάνω στο ίδιο τομέα με επιπρόσθετες υπηρεσίες, εργαλεία και εφαρμογή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λειτουργικά συστήματα
αυτοματοποίηση
προγραμματισμός
έλεγχος
διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)