Μεσογειακή διατροφή και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μεσογειακή διατροφή και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογική μελέτη

Φιλίππου, Ανδρονίκη Κ.

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η σχέση που διέπει την υιοθέτηση του μεσογειακού διατροφικού προτύπου και τη δεκαετή θνησιμότητα, σε ασθενείς με πρώτη εκδήλωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ΟΣΣ), λαμβάνοντας υπόψη κλασσικούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και τη συστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας. Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2009 εντάχτηκαν στη μελέτη 1,000 ασθενείς που υπέστησαν ΟΣΣ από την Α’ Καρδιολογική Πανεπιστημιακή κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Ο δεκαετής επανέλεγχος διεξήχθη μεταξύ του 2015-16. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε 690 ασθενείς που παρουσίασαν πρώτη εμφάνιση ΟΣΣ. Οι διατροφικές συνήθειες καταγράφηκαν με τη χρήση ημιποσοτικού Ερωτηματολογίου Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων 75 στοιχείων και για το βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα (ΜΔ) πριν την εκδήλωση του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε το MedDietScore (εύρος 0-55). Μοντέλα μονοπαραγοντικής και πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης εφαρμόστηκαν για την εύρεση της συσχέτισης της ΜΔ και της δεκαετούς θνησιμότητας. Αποτελέσματα: Οι άντρες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουν στην δεκαετία σε σύγκριση με τις γυναίκες (p<0.001). Κατά τη διαστρωματοποιημένη ανά φύλο ανάλυση και μετά από έλεγχο για τους κλασσικούς συγχυστές (ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, ιστορικό υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας και σακχαρώδους διαβήτη), το MedDietScore συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας στους άντρες (ΣΛ=0.87, 95%ΔΕ(0.76, 0.99)), p=0.04. Με την εισαγωγή των συμπεριφοριστικών παραγόντων στο μοντέλο (κάπνισμα, έτη άσκησης) η προστατευτική δράση παρέμεινε, αλλά η σχέση εξασθένησε (ΣΛ=0.89, 95%ΔΕ(0.78, 1.02)), p=0.90. Συμπέρασμα: Αναδεικνύεται η επίδραση της υψηλότερης προσκόλλησης στη ΜΔ στην καλύτερη πρόγνωση σε ασθενείς με πρώτη εκδήλωση ΟΣΣ, με πιο ευοίωνα ευρήματα στους άντρες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
καρδιακή ανεπάρκεια
καρδιαγγειακός κίνδυνος
καρδιαγγειακά νοσήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.