Η διοικητική λειτουργία οργανισμού εποπτευόμενου από κρατικό φορέα. Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής οργάνωσης των υπηρεσιών του

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η διοικητική λειτουργία οργανισμού εποπτευόμενου από κρατικό φορέα. Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής οργάνωσης των υπηρεσιών του

Λαδιάς, Γεώργιος Β.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση του διαδικτύου απ' όλο και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού, οδήγησε τις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα να αλλάξουν τον τρόπο εσωτερικής τους οργάνωσης καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες.Τα πρώτα χρόνια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δημόσιων οργανισμών αφορούσαν μόνο την απλή δημοσίευση πληροφοριών στο internet σχετικά με τον οργανισμό, τη λειτουργία του και το σκοπό του.Με την πάροδο των χρόνων η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας από υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, που έχουν ως σκοπό την καλύτερη εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και να ενισχύσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες διακυβέρνησης και να προωθήσουν την παροχή αυτών στους πολίτες, τους υπαλλήλους, τις κρατικές υπηρεσίες και άλλες οντότητες που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση. Οι προοπτικές της είναι να μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών, καθιστώντας την αλληλεπίδραση με τους πολίτες πιο ομαλή, εύκολη και αποδοτική. Για να μπορέσει να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει οι υπηρεσίες πρώτα να οργανωθούν εσωτερικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε έναν δημόσιο οργανισμό από τη μη χρήση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας του και πώς επηρεάζουν τη λειτουργία, να προτείνει λύσεις για τις διαδικασίες καθώς και να υλοποιήσει τις εφαρμογές που κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του.Συγκεκριμένα υλοποιούνται εφαρμογές για το πρωτόκολλο της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί την ραχοκοκαλιά του οργανισμού, το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο για την καταγραφή της παρουσίας των υπαλλήλων, τις εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Φορέα καθώς και την ενοποίηση όλων των εφαρμογών για την ταχύτερη πρόσβασή τους από τους/τις υπαλλήλους που εργάζονται στον φορέα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο
διακίνηση εγγράφων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)