Φυσιολογία – παθοφυσιολογία λιπώδους ιστού: έμφαση στις οδούς μεταγωγής σήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φυσιολογία – παθοφυσιολογία λιπώδους ιστού: έμφαση στις οδούς μεταγωγής σήματος

Βούλγαρη, Παρασκευή Αποστολία Ι.

Ο λιπώδης ιστός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της ομοιόστασης της ενέργειας και της γλυκόζης τόσο σε κυτταρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμού. Η ραγδαία πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε στην ταυτοποίηση ακόμη μίας λειτουργίας του λιπώδους ιστού, που πλέον από μία παθητική αποθήκη ενέργειας αποκτά και αυτή του ενδοκρινικού οργάνου. ‘Έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί μία πληθώρα βιοδραστικών παραγόντων όπως οι λιποκυτταροκίνες οι οποίες παράγονται από τα κύτταρα του. Τα μόρια αυτά έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με άλλα όργανα μέσω πολλών διαφορετικών μεταβολικών οδών και να προκαλούν πληθώρα επιδράσεων. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζουν την συνολική ενεργειακή ομοιόσταση του οργανισμού και συμβάλουν στον έλεγχό του. Επιπλέον, η διαπίστωση της ύπαρξης φαιού λιπώδους ιστού στους ενήλικες δημιούργησε νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τέλος, μία ποικιλία ασθενειών έχει εντοπιστεί ή συσχετισθεί με την δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού. Η ανάπτυξη λιποτοξικότητας, παχυσαρκίας και άλλων σχετικών διαταραχών, η αντίσταση στην ινσουλίνη και άλλες ασθένειες εμφανίζονται λόγω παθολογικών καταστάσεων του λιπώδους ιστού. Τα αποτελέσματα αυτών των δυσλειτουργιών μπορεί να διαφαίνονται επί της φυσιολογικής δράσης του λιπώδους ιστού είτε μπορεί να προκαλούνται λόγω της παθοφυσιολογικής λειτουργίας των λιποκυττάρων που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη πως η εμφάνιση μίας ασθένειας αποτελεί πολυπαραγοντική μεταβλητή, η διερεύνηση της ατομικής δράσης όλων αυτών των μορίων σε παθοφυσιολογικό επίπεδο συνεχίζεται και καινούρια δεδομένα προκύπτουν συνεχώς. Όλα αυτά τα θέματα αναλύονται στην ακόλουθη πτυχιακή εργασία για την αποσαφήνιση των φυσιολογικών αλλά και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν την λειτουργία του λιπώδους ιστού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παθοφυσιολογία
Λιποκυτταροκίνες
Φυσιολογία
Σηματοδότηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.