Κατανάλωση αλκοόλ και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: Επιδημιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κατανάλωση αλκοόλ και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: Επιδημιολογική μελέτη

Ιωσηφίδης, Στυλιανός Χ.

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ στη δεκαετή πρόγνωση ασθενών που υπέστησαν Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ).Mέθοδος: Από το 2006 έως το 2009 εντάχθηκαν στην μελέτη 1,000 διαδοχικοί ασθενείς με ΟΣΣ. Κατά τον δεκαετή επανέλεγχο βρέθηκαν 745 ασθενείς (78% άνδρες, ηλικίας 64 ± 13 ετών) από τους οποίους οι 502 υπέστησαν για πρώτη φορά ΟΣΣ, ενώ οι 243 είχαν γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Οι ασθενείς ανάλογα με την ημερήσια συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ χωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες: μηδενική κατανάλωση, ελαφριά προς μέτρια κατανάλωση (1-2 ποτήρια/ημέρα) και υπέρμετρη κατανάλωση (≥3 ποτήρια/ημέρα). Η κατανάλωση αλκοόλ μετρήθηκε ανά ποτήρι χωρητικότητας 100 mL και η συγκέντρωση της αιθανόλης θεωρήθηκε ότι είναι 12g. Τέλος, οι ασθενείς ερωτήθηκαν για το είδος αλκοολούχου ποτού που κατανάλωναν.Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ελαφριά προς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΟΣΣ στη δεκαετία συγκριτικά με αυτούς που κατανάλωναν υπέρμετρα αλκοόλ (ΣΛ=0.63, 95%ΔΕ (0.40-1.01)), (p=0.05). Αναφορικά με τη μηδενική κατανάλωση αλκοόλ, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση (ΣΛ=0.86, 95%ΔΕ (0.45-1.66)), συγκριτικά με την υπέρμετρη κατανάλωση. Υπόψη λήφθηκαν βασικοί συγχυτικοί παράγοντες. Ακόμα, δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ συγκεκριμένων τύπων αλκοόλ και του κινδύνου εμφάνισης νέων συμβαμάτων ΟΣΣ. Συμπέρασμα: Η ελαφριά προς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σε σύγκριση με την υπέρμετρη κατανάλωση παρουσίασε προστατευτική επίδραση στην εμφάνιση ΟΣΣ σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ)

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δευτερογενής πρόληψη
καρδιακή ανεπάρκεια
αλκοόλ
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.