Προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπινα δικαιώματα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπινα δικαιώματα

Ζαφείρη, Βασιλική Α.

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο Προστασία Περιβάλλοντος και Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τις έννοιες της Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγχρόνως να δείξει το συσχετισμό των παραπάνω εννοιών μεταξύ τους.Πραγματοποιώντας μία μικρή αναφορά σε κάποια εισαγωγικά στοιχεία. η εργασία συνεχίζεται με το πρώτο κεφάλαιο και την παρουσίαση του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, αναλύοντας σε βάθος τις πηγές αυτού και τα υποκείμενα του. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, εξετάζονται επίσης λεπτομερώς οι δύο πιο σημαντικές Συνδιασκέψεις στην Ιστορία του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, οι οποίες είναι η Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 και η Συνδιάσκεψη του του Ρίο ντε Τζάνειρο το 1992. Εξίσου σημαντικά στοιχεία και υπό κεφάλαια της ενότητας αυτής, είναι η Ανάλυση των Αρχών, η Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή, οι υπόλοιπες συνδιασκέψεις με αφορμή την κλιματική αλλαγή , η Διάσκεψη του Παρισιού το 2015, η Σύμβαση για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, και η Σύμβαση Άαρχους.Το επόμενο κεφάλαιο της συγκεκριμένης διατριβής, αφορά την Εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, όπου γίνεται ανάλυση πάνω στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, την Προστασία του Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το συσχετισμό του Δικαίου Περιβάλλοντος με το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη σχέση επίσης του ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) με το Περιβάλλον, τις Αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων όλων των παραπάνω στοιχείων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αειφορία
Διάσκεψη
Περιβάλλον
Αρχή
Δικαίωμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)