Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS

Βαρούνης, Νικόλαος Γ.

Ένα πλήθος απειλητικών γεγονότων για την ασφάλεια της ναυτιλίας, οδήγησαν στη σύνταξη του κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), που τέθηκε σε εφαρμογή την 01/07/2004 ως τροποποίηση σε κεφάλαια της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής εν Πλω (SOLAS). Οι ρυθμίσεις και τα μέτρα του κώδικα βρίσκονται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2004 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδα. Ο κώδικας υποχρεώνει κυβερνήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις να εφαρμόσουν σχέδια και μέτρα ασφαλείας, των οποίων η υιοθέτηση αποσκοπεί στη θωράκιση πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από τρομοκρατικές απειλές και λοιπές εγκληματικές ενέργειες. Ένα σημαντικό κεφάλαιο του κώδικα ISPS αποτελεί η υποχρέωση επιτήρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη τυχόν έκνομων ενεργειών. Την τελευταία δεκαετία με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε περισσότερο προσιτή η χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών, των γνωστών ως drones, στον τομέα της ασφάλειας. Όλες οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας επιζητούν συνεχώς τρόπους αποτελεσματικότερης προστασίας του χώρου που έχουν στην ευθύνη τους που επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, μέσω καλύτερης οπτικής κάλυψης αλλά και ταχείας πρόσβασης στο σημείο που τυχόν δέχεται μία παραβίαση.Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης οχημάτων drones στην εφαρμογή του κώδικα ISPS, στο κεφάλαιο που αφορά την επιτήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα έλαβε μέρος στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στο σταθμό κρουαζιέρας του ΟΛΠ. Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε προμήθεια οχήματος drone από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, όπου μελετήθηκε η δυνατότητά του για παροχή πληροφοριών (εικόνα) σε πραγματικό χρόνο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασφάλεια
Λιμάνι
Μη Επανδρωμένα Οχήματα
ISPS
Drones

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.