Ανίχνευση και αναγνώριση των βλαβών μετά από το σεισμό στις 26/1/2014 και 3/2/2014 στην νήσο Κεφαλονιά με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων PLEIADES

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανίχνευση και αναγνώριση των βλαβών μετά από το σεισμό στις 26/1/2014 και 3/2/2014 στην νήσο Κεφαλονιά με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων PLEIADES

Μανώλης, Ιωάννης Κ.

Στα πλαίσια της εργασίας που πραγματοποιήθηκε, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί το πόσο αποτελεσματικές είναι οι εικόνες παρατήρησης της γης πολύ υψηλής ανάλυσης (Pleiades), στην καταγραφή των επιπτώσεων από ένα καταστροφικό γεγονός. Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα από το δορυφορικό σύστημα Pleiades με χωρική διακριτική ικανότητα 0.5m, με ημερομηνία λήψης της δορυφορικής εικόνας (Pleiades) στις 19/2/2014, με σκοπό τη καταγραφή βλαβών κατά κύριο λόγο στις κεραμοσκεπές των κτηρίων και κατά δευτερεύοντα λόγο σε λιμενικές εγκαταστάσεις, οδικό δίκτυο και φυσικό περιβάλλον, μετά από τον κύριο σεισμό στις 26/1/2014 στην νήσο Κεφαλονιά. Η εργασία επικεντρώθηκε στη πόλη του Ληξουρίου και σε γύρω οικισμούς (Άγιος Δημήτριος και Λιβάδι), όσον αφορά την ανάλυση για τις βλάβες στις κεραμοσκεπές των κτηρίων ενώ παράλληλα για την παρουσίαση των υπολοίπων βλαβών (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις κ.α.) προστέθηκε μια επιπλέον περιοχή στις ήδη υπάρχουσες που αφορά την παραλία του Μύρτου. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν χάρτες ερμηνείας των δορυφορικών εικόνων και χάρτες παρατηρήσεων του ΤΑΣ όπου ο συνδυασμός αυτών κατέληξε σε τελικούς χάρτες βλαβών ανά περιοχή. Τέλος, με βάση την αξιολόγηση των κύριων αποτελεσμάτων των δορυφορικών και επιτόπιων παρατηρήσεων στις κεραμοσκεπές, προέκυψε μια ταύτιση της τάξης περίπου του 58,4% ενώ όσον αφορά τις υπόλοιπες βλάβες είχαμε απόλυτη (100%) επαλήθευση των παρατηρήσεων. Αυτά τα αποτελέσματα της ταύτισης και της επαλήθευσης των παρατηρήσεων κατέδειξαν ένα ποσοστό συνολικών βλαβών της τάξης του 79,2%, που ουσιαστικά αποτέλεσε και την αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση βλαβών των δορυφορικών εικόνων Pleiades μετά από ένα σεισμικό γεγονός.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Βλάβες
PLEIADES
Αναγνώριση
Σεισμός
Ανίχνευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.