Μελέτη του πλαισίου διαχειρίσεως επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη του πλαισίου διαχειρίσεως επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management)

Κατής, Άγγελος Ν.

Οι καταστροφές μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή και συνήθως χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί να οφείλονται σε φυσικά αίτια ή ανθρώπινες ενέργειες και έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν από προσωρινή αναστολή εργασιών έως και οριστική διακοπή μιας επιχείρησης. Την τελευταία δεκαετία έντονα έχει διαπιστωθεί ότι εταιρίες και οργανισμοί που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες οφείλουν να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα αυτών σε κάθε περίπτωση. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σχεδιασμό κα την εφαρμογή ενός πλαισίου Επιχειρησιακής Συνέχειας ( Business Continuity Management).Στην παρούσα εργασία θα γίνει μελέτη και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Επιχειρησιακής Συνέχειας. Θα ακολουθήσει εκτενής αναφορά των διαδικασιών που περιλαμβάνει ,όπως :o Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Analysis)o Εκτίμηση Απειλών και Κινδύνων (Threat and Risk Assessment)o Καθορισμός Στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Strategy)o Ανάπτυξη Σχεδίωνo Δοκιμαστική Εφαρμογή Σχεδίωνo Συντήρηση ΣχεδίωνΣτην συνέχεια θα αναφερθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση , την αξιολόγηση , και την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων. Πρόσθετα, θα μελετηθούν περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων από φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην ελληνική καθώς και την διεθνή βιβλιογραφία, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, καθώς και τα οφέλη εφαρμογής ενός πλαισίου Επιχειρησιακής Συνέχειας. Κατόπιν θα προσδιοριστούν βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων και τον σχεδιασμό πλάνων .

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Έκτακτη Ανάγκη
Ανάκαμψη από Καταστροφή
Σχέδια Ανάκαμψης Καταστροφών
Επιχειρησιακή Συνέχεια
Κρίση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)