Κοινωνική και οικονομική αποδοχή των πράσινων σημείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους κατοίκους του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κοινωνική και οικονομική αποδοχή των πράσινων σημείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους κατοίκους του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας

Παπαθεοδώρου, Ευγενία Ι.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων θεωρείται ως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω του ότι παράγουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων. Το βάρος της διαχείρισης των ΑΣΑ μετατίθεται στον δημοτικό προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα του υψηλού κόστους διαχείρισης τους, της έλλειψη κατανόησης των παραγόντων που επηρεάζουν τα διάφορα στάδια της διαχείρισης και της πολυπλοκότητας των απαραίτητων ενεργειών ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ. Θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, με στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών στο παρόν και στο μέλλον. Στο πλαίσιο της αειφόρας οι περιβαλλοντικές πρακτικές οφείλουν να ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις από τεχνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, αλλά και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και την κοινωνική αποδοχή. Δίχως την αποδοχή των πολιτών οποιοδήποτε εργαλείο και να σχεδιαστεί για την διαχείριση των ΑΣΑ, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση κοινωνικής και οικονομικής αποδοχής των πράσινων σημείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, από τους κατοίκους Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τα πράσινα σημεία (ΠΣ) περιγράφονται ως ο οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος οργανωμένος από το Δήμο, όπου οι δημότες θα αποθέτουν χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι δηλαδή χώροι που προάγουν το προφίλ της κοινωνίας όπου η κατανάλωση των φυσικών πόρων ελαχιστοποιείται, η περιβαλλοντική επιβάρυνση μειώνεται, και αποτρέπεται ο χαρακτηρισμός ανακυκλώσιμων υλικών και αντικειμένων ως απόβλητα, μέσω της προώθησης της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και η ανακύκλωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνική- Οικονομική αποδοχή
Διαχείριση ΑΣΑ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)