Διερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων: η περίπτωση νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων: η περίπτωση νομού Αττικής

Αρβανίτης, Νικόλαος Α.

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων. Σκοπός της είναι να διερευνήσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να διαθέτουν δύο ή και περισσότερα συστεγαζόμενα σχολεία προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν αρμονικά . Οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες, δεν έχουν ερευνηθεί σφαιρικά, μολονότι τις συναντάμε στη διάρθρωση της εκπαιδευτικής μας δομής. Η εργασία αυτή πραγματεύεται τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε έρευνα με συλλογή στοιχείων από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν τομείς στη λειτουργία των σχολείων που εκπαιδευτικοί τα θεωρούν ως αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενισχυθεί η αγαστή συνεργασία στα συστεγαζόμενα σχολεία και φυσικά να περιορισθούν τα ατυχήματα και οι διενέξεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Καταδεικνύουν ακόμη την άποψη πως το κλίμα στα σχολεία της έρευνας είναι θετικό και είναι σε ευθεία σχέση με τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων και με τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν όμως ευρήματα που διαπιστώνουν και αδυναμίες σε πολλούς τομείς (π.χ. οικονομικός , οργανωτικός) της λειτουργίας των σχολείων. Τα συμπεράσματα θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει η κεντρική εξουσία, ώστε τα σχολεία τους να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διοίκηση
αποτελεσματικό σχολείο
κοινές δραστηριότητες
σχολικό κλίμα
συνύπαρξη συστεγαζόμενων σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.