Η πολιτική προστασία στη σύγχρονη εποχή: η περίπτωση των περιβαλλοντικών κίνδυνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η πολιτική προστασία στη σύγχρονη εποχή: η περίπτωση των περιβαλλοντικών κίνδυνων

Καραφωτιά, Αθανασία Ι.

Η κλιματική αλλαγή συντελείται τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται από την αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων. Η εμφάνιση τους ενισχύεται από το σύγχρονο τρόπο ζωής.Σε αυτή τη μελέτη γίνεται ουσιαστικά μια ανασκόπηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, με σκοπό να γίνουν γνωστές οι προσπάθειες της πολιτείας όσον αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.Γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που διέπει το θεσμό της Πολιτικής Προστασίας και στα όργανα που σχετίζονται με αυτή, παραθέτοντας τις αρμοδιότητες που αυτά ασκούν και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και την αποκατάσταση των επιπτώσεων τους.Οι κυριότεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν τη χώρα μας είναι οι πλημμύρες, οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Γι’ αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα ακολουθεί ανάλυση για:1. την εκδήλωση του φαινομένου στη χώρα μας.2. τα προληπτικά μέτρα του κράτους.3. τη διαχείριση του κινδύνου και των καταστροφών.4. τα μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών.5. τις δράσεις του κρατικού μηχανισμού για την αποκατάσταση και την αρωγή στους πληγέντες.Η ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αξιοσημείωτη καθώς παρέχει βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται στατιστικά στοιχεία ως προς την εκδήλωση φυσικών φαινομένων ανά τον κόσμο και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία και στην οικονομία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

σεισμοί
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πόλεις και κωμοπόλεις - Μέτρα ασφαλείας
δασικές πυρκαγιές
πλημμύρες
Πολιτική προστασία
Περιβάλλον - Προστασία
κλιματική αλλαγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.