Καλές πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Καλές πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

Δημητρίου, Αντιγόνη Γ.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραματίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή καθώς, μέσω της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το περιβάλλον επιβαρύνεται λιγότερο από τις εκπομπές αερίων, που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ συμβάλλουν δραστικά και στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της Ελλάδας με ενέργεια. Επιπροσθέτως, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τις περιοχές της περιφέρειας, κυρίως όπου εγκαθίστανται, καθώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τη συντήρηση των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Η πολιτική της Ε.Ε. σε σχέση με τις ΑΠΕ μπορεί να συνοψιστεί στο λεγόμενο 20-20-20 που σημαίνει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% (σε σχέση με το 1990), αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 20% (σε σχέση με το 1990) και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% (σε σχέση με το 1990). Στην Ελλάδα οι ΑΠΕ έχουν γνωρίσει αρκετά μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως κατά την προηγούμενη δεκαετία, με τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα να κυριαρχούν μεταξύ των υπόλοιπων ΑΠΕ. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας και το υψηλό ενεργειακό της δυναμικό σε ανέμους και ηλιοφάνεια είναι αυτό που παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΠΕ οφείλει να είναι εκείνο το οποίο θα δίνει ώθηση στις επενδύσεις σε ΑΠΕ και θα διαμορφώνει τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
Θεσμικό πλαίσιο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.