Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Καραντζιά, Μαριάνθη Γ.

Η παρούσα εργασία, εξετάζει την απόκριση ενός ποταμού στη βροχόπτωση, καθώς και στη φύση και δυναμική της πλημμύρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εκτιμηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος στην λεκάνη απορροής του ρέμματος Γιαννούλας που βρίσκεται στο νομό Αττικής με την εκτίμηση των ποσοτικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής, καθώς και να γίνει προσομοίωση της επιφανειακής απορροής με την υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής. Στην μελέτη αυτή, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων που αφορά το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS. Επιπρόσθετα συλλέχθηκαν στοιχεία (μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά, χρήσεις γης κλπ.) τα οποία είναι ικανά να ερμηνεύσουν τόσο τα φυσικά, όσο και τα ανθρωπογενή αίτια, τα οποία οδηγούν σε πλημμυρικά γεγονότα στην συγκεκριμένη περιοχή. Στα πλαίσια της υδρολογικής ανάλυσης αξιοποιήθηκε ένα χωρικά κατανεμημένο εννοιολογικό μοντέλο βροχής-απορροής, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Maidment (1993) και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον ArcGIS 9.3, με τη χρήση ψηφιδωτών δεδομένων (raster grid). Τελικό στάδιο του μοντέλου, αποτελεί η σχεδίαση-κατασκευή ενός άμεσου συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος για μια ακραία βροχόπτωση, εκτιμώντας έτσι την απόκριση της ροής του ρέματος στην έξοδο της λεκάνης σε πραγματικές συνθήκες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Υδρολογία
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)