Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής του στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής του στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών

Τσάλλα, Δήμητρα Β.

Το σχολείο, βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, δρα μέσα στον κοινωνικό χώρο για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του και εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις.Η διοίκηση, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, στηρίζεται σε δυο πόλους, στον διευθυντή του σχολείου και στο σύλλογο διδασκόντων. Ο πρώτος είναι μέλος του δεύτερου και συμμετέχει σ' αυτόν προεδρεύοντας στις συνεδριάσεις του κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Κυρίως όμως, αποτελεί όργανο εκτέλεσης και ελέγχου υλοποίησης των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είναι συλλογικό όργανο, με σκοπό τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Ωστόσο, ο δεύτερος πόλος πρέπει να είναι και να αποτελεί στρατηγικό επιτελικό όργανο της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ανήκει και στους δύο πόλους της και ο καθένας οφείλει να αναλαμβάνει το μερίδιό του σ' αυτήν.Η έρευνα αυτή θέλει να αναδείξει τη σημασία του συλλόγου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πώς αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας . Ειδικότερα, να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής της στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών ακολουθώντας μια ποσοτική ανάλυση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εξωδιδακτικό έργο
Σχολείο
σύλλογος διδασκόντων
λήψη αποφάσεων
λειτουργία εκπαιδευτικής μονάδας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)