Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα

Αγγρά, Δήμητρα Β.

Στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Οι κίνδυνοι, μολονότι δεν συνιστούν ένα σύγχρονο πρόβλημα των κοινωνιών, αποτελούν πάντα, μια πολυεπίπεδη απειλή τόσο οικονομικοκοινωνική όσο και περιβαλλοντική. Ως εκ τούτου, ανακύπτουν διαρκώς σύγχρονες τάσεις με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικότητας ως προς τη διαχείριση κινδύνων. Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ή όπως είναι ευρέως γνωστό Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), αποτελεί μια υπό διαπραγμάτευση συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, με στόχο την τόνωση του εμπορίου μέσω της κατάργησης των όποιον δασμών υφίστανται ανάμεσα τους. Μέσω διαρροών επίσημων εγγράφων, που έχουν έρθει στο φως από την ημέρα ανακοίνωσης της συνθήκης το 2013 από τον Barack Obama, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να καταπατηθούν πολύτιμα κοινωνικά πρότυπα, σημαντικοί περιβαλλοντικοί και εργασιακοί κανόνες, αλλά και κανόνες που αφορούν άμεσα και έμμεσα την υγεία και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός αυτό καθιστά το ΤΤΙΡ αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και μελέτης τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κίνδυνος
ΕΕ
ΗΠΑ
ΤΤΙΡ
Εμπόριο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.