Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Βαλλάτου, Μαρία Σ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον υπολογισμό της παράκτιας επικινδυνότητας και φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Σ.Γ.Π. Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της επικινδυνότητας με εφαρμογή του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index – C.V.I) ο οποίος μέσω των γεωλογικών μεταβλητών και των μεταβλητών των φυσικών διεργασιών σκιαγραφεί την ευαισθησία του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος σε μια ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στο δεύτερο μέρος θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς δηλαδή θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της επικινδυνότητας στις χρήσεις γης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Coastal
Risk
Vulnerability
Index
Erosion

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.