Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Βαλλάτου, Μαρία Σ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον υπολογισμό της παράκτιας επικινδυνότητας και φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Σ.Γ.Π. Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της επικινδυνότητας με εφαρμογή του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index – C.V.I) ο οποίος μέσω των γεωλογικών μεταβλητών και των μεταβλητών των φυσικών διεργασιών σκιαγραφεί την ευαισθησία του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος σε μια ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στο δεύτερο μέρος θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς δηλαδή θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της επικινδυνότητας στις χρήσεις γης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Coastal
Risk
Vulnerability
Index
Erosion

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)