Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

Παπαστέργιος, Αστέριος Κ.

Τα SAR δεδομένα παρατήρησης της Γης μπορούν να προσφέρουν χάρτες πλημμυρικής έκτασης και πληροφοριών υψηλής ποιότητας για την καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας και κατά συνέπεια για το σχεδιασμό, καθώς και για την υποστήριξη των πολιτικών αρχών υπέρ της προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης αφορά στη δημιουργία χαρτών πλημμυρικής έκτασης από μια σειρά εικόνων SAR της λεκάνης του Έβρου, που αντιπροσωπεύει μια διασυνοριακή κοίτη πλημμυρών. Η μελέτη χρησιμοποιεί χρονολογικές σειρές εικόνων SAR του Copernicus δορυφορικού συστήματος Sentinel-1 που καλύπτει την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Μαΐου 2015.Η μεθοδολογία προσπαθεί να προσδιορίσει την πλημμύρα που συμβαίνει σε τρεις κύριες κατηγορίες κάλυψης γης, όπως είναι οι αστικές περιοχές, γυμνά ή μειωμένης βλάστησης εδάφη και περιοχές με βλάστηση, εκμεταλλευόμενη την εναλλασσόμενη πόλωση από τα SAR κανάλια backscattering, και τη συνάφεια συμβολομετρίας για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τοπίου. Χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενη πόλωση, τα SAR δεδομένα παρέχουν καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία της ανίχνευσης πλημμύρας λόγω του διαφορετικού τρόπου που αντιδρά η κάλυψη γης σε διαφορετικές πολώσεις. Έτσι, με την εφαρμογή της εκτίμησης της συμβολομετρικής συνάφειας μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη καταγραφή και γνώση των πλημμυρισμένων περιοχών, στη πάροδο του χρόνου, στη συγκεκριμένη περιοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

SAR
Υδρολογία
Χάρτης καταγραφής πλημμυρών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)