Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας σε παιδιά Γ’ και Δ’ δημοτικού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας σε παιδιά Γ’ και Δ’ δημοτικού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Οικονόμου, Άννα Τ.

Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των ποσοστών υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Δεν είναι λίγα τα ευρήματα από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο που επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο αυτό έχει πλέον πάρει διαστάσεις επιδημίας. Ο πολυπαραγοντικός χαρακτήρας, άλλωστε, της παχυσαρκίας καθιστά δύσκολη την αντιμετώπισή της με αποτέλεσμα οι δυσμενείς επιπτώσεις της να πλήττουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Η εγκατάλειψη παραδοσιακών μοντέλων διατροφής, όπως η Μεσογειακή διατροφή, αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες όξυνσης του φαινομένου. Πολυάριθμες παρεμβάσεις έχουν λάβει χώρα σε σχολεία αποσκοπώντας στην πρόληψη ή ακόμα και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παχυσαρκίας. Μεθοδολογία Σε 222 παιδιά ηλικίας 7-10 χρόνων (ομάδα παρέμβασης: 117 παιδιά, ομάδα ελέγχου: 105 παιδιά) που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία της Αττικής επιχειρήθηκε η εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου με κεντρικό θεματικό άξονα τις βασικές αρχές της Μεσογειακής διατροφής. Ο σχεδιασμός του εν λόγω σεναρίου βασιζόταν αποκλειστικά στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η παρέμβαση αποσκοπούσε στο να διερευνηθεί εάν η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών σχολικής ηλικίας, αυξάνοντας το βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή και συνακόλουθα να βελτιώσει τις γνώσεις των παιδιών πάνω σε θέματα διατροφής. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στη βελτίωση των γνώσεων των μαθητών πάνω σε θέματα διατροφής όσο και στην βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών. Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης παρατηρήθηκε μείωση στο ποσοστό των παιδιών που παραλείπει το πρωινό του γεύμα από το 21,4% που ήταν αρχικά στο 15,4%. Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών που συμπεριλαμβάνει συχνότερα στο πρωινό του κάποιο γαλακτοκομικό προϊόν από το 87,2% στο 90,6% (p=0,016), ενώ μειώθηκε από το 19,7% στο 11,10% (p=0,005) το ποσοστό των παιδιών που καταναλώνει αλμυρά ή γλυκά αρτοσκευάσματα στο πρωινό του γεύμα. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στο ποσοστό των παιδιών που καταναλώνει ένα (p=0,045) έως δύο φρούτα (p=0,01) ημερησίως, ενώ ακόμα αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών που καταναλώνει ψάρια τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα από το 58,1% στο 65,8% (p=0,021). Αλλά και όταν εξετάστηκαν συλλογικά οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών, παρατηρήθηκε αύξηση στο βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή. Συζήτηση Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, παραμένει άγνωστο εάν η διαφοροποίηση των διατροφικών συνηθειών διατηρήθηκε μέσα στο χρόνο ή εάν μια τέτοιου είδους παρέμβαση μπορεί να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση των ποσοστών υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αγωγή Υγείας
παιδιά δημοτικού
Νέες τεχνολογίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.