Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από εξάμηνη παρέμβαση σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από εξάμηνη παρέμβαση σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου

Παρασκευόπουλος, Λάζαρος Κ.

Εισαγωγή-Σκοπός: Ενώ η συνεχής θετική πίεση των ανώτερων αεραγωγών (CPAP) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA), η μείωση βάρους έχει αναδειχθεί ως μία θεραπευτική προσέγγιση για υπέρβαρους ασθενείς με OSA. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη μίας παρέμβασης, βασιζόμενης στη μείωση βάρους, μέσω της υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής, σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου. Μεθοδολογία: Εβδομήντα υπέρβαροι (δείκτης μάζας σώματος 25,8-54,7) ασθενείς με OSA και με δείκτη απνοιών-υποπνοιών (AHI)≥ 15 επεισόδια/ ώρα ύπνου συμμετείχαν στη μελέτη. Οι ασθενείς έλαβαν, κατά περίπτωση, σύσταση για χρήση CPAP και τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ, n= 35) όπου έλαβαν γραπτές οδηγίες για υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ή στην ομάδα παρέμβασης (ΟΠ, n=35) όπου υποβλήθηκαν σε εξαμηνιαία παρέμβαση μείωσης βάρους μέσω υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε βάσει της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου, των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των συνηθειών του τρόπου ζωής τους. Αποτελέσματα: Η μεταβολή του βάρους, μετά την παρέμβαση, ήταν -11.0±7.9 kg στην ΟΠ, ενώ στην ΟΕ +0.2±3.3 kg (P<0.001). Οι ασθενείς της ΟΠ παρουσίασαν αύξηση της προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα και αύξηση της φυσική δραστηριότητας (P<0.001). Μόνο οι ασθενείς της ΟΠ παρουσίασαν πτώση στο δείκτη AHI (από 67.5±30.6 σε 32.5±23.7 επεισόδια/ ώρα ύπνου, P<0.001) και στη μέση πτώση κορεσμού αιμοσφαιρίνης (από 8.0±2.7 σε 5.7±1.3%, P<0.001). Η διαφορά στη μεταβολή του δείκτη AHI μεταξύ των δύο ομάδων παρέμεινε στατιστικά σημαντική έπειτα από διόρθωση ως προς τη μείωση βάρους και τη χρήση CPAP (P=0.001). Συμπεράσματα: Πέραν της μείωσης βάρους, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δίαιτας και του τρόπου ζωής φαίνεται να επιδρούν ευεργετικά στη βαρύτητα της νόσου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μεσογειακός τρόπος ζωής
μεσογειακή δίαιτα
διαιτητικές συνήθειες
Αποφρακτική άπνοια ύπνου
μείωση σωματικού βάρους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)