Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Παναγουλοπούλου, Καλλιρρόη Α.

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ όπως: τι είναι μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, σύντομη ιστορική αναδρομή, τα εργαλεία του, το μίγμα μάρκετινγκ καθώς και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και αποτελεσματικό σχολείο. Κατόπιν γίνεται εποικοδομητική συζήτηση για ένα αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ στην εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματά του. Η προσέγγιση του ερευνητικού προβλήματος θα διεξαχθεί μέσω θεωρητικής ανάλυσης και διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας. Η θεωρητική ανάλυση θα βασιστεί σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ερευνητική διαδικασία θα βασιστεί σε ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Θα διερευνηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το μάρκετινγκ, για τις στρατηγικές μάρκετινγκ, για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ καθώς και το ενδεχόμενο εφαρμογής του αν θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει επαρκή γνώση για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ-μάρκετινγκ υπηρεσιών, αλλά έχει θετική στάση για σχετική επιμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών εκπαιδευτικού μάρκετινγκ. Πιστεύει ότι το μάρκετινγκ συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ υπηρεσιών
μάρκετινγκ στην εκπαίδευση
αποτελεσματικότητα
στρατηγικές μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.