Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Παναγουλοπούλου, Καλλιρρόη Α.

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ όπως: τι είναι μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, σύντομη ιστορική αναδρομή, τα εργαλεία του, το μίγμα μάρκετινγκ καθώς και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και αποτελεσματικό σχολείο. Κατόπιν γίνεται εποικοδομητική συζήτηση για ένα αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ στην εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματά του. Η προσέγγιση του ερευνητικού προβλήματος θα διεξαχθεί μέσω θεωρητικής ανάλυσης και διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας. Η θεωρητική ανάλυση θα βασιστεί σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ερευνητική διαδικασία θα βασιστεί σε ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Θα διερευνηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το μάρκετινγκ, για τις στρατηγικές μάρκετινγκ, για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ καθώς και το ενδεχόμενο εφαρμογής του αν θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει επαρκή γνώση για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ-μάρκετινγκ υπηρεσιών, αλλά έχει θετική στάση για σχετική επιμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών εκπαιδευτικού μάρκετινγκ. Πιστεύει ότι το μάρκετινγκ συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ υπηρεσιών
μάρκετινγκ στην εκπαίδευση
αποτελεσματικότητα
στρατηγικές μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)