Γεωμορφολογικές διεργασίες στην παράκτια περιοχή μεταξύ Dagmar-Dibab, Β.Α. Ομάν, Αραβική Χερσόνησος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Γεωμορφολογικές διεργασίες στην παράκτια περιοχή μεταξύ Dagmar-Dibab, Β.Α. Ομάν, Αραβική Χερσόνησος

Γεωργοπούλου, Μαρία Ιωάννα Β.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής μεταξύ Daghmar-Dibab στο Ομάν με την εφαρμογή της ημι-αυτοματοποιημένης γεωμορφολογικής χαρτογραφικής μεθόδου και με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS). Ο συνδυασμός μεθόδων, η δημιουργία γεωβάσης δεδομένων σε περιβάλλον GIS ArcMap 10.2, η πολυκριτηριακή ανάλυση των χαρακτηριστικών του αναγλύφου: δημιουργία αυτοματοποιημένων μοντέλων σκίασης, προσανατολισμού και κλίσης του αναγλύφου μέσω επεξεργασίας του DEM και η λιθολογία της περιοχής. Καθώς επίσης και η πραγματοποίηση συλλογής δεδομένων πεδίου με μετρήσεις, οι αναγνωρίσεις και αποτυπώσεις των γεωμορφών και των γεωλογικών σχηματισμών, οι δειγματοληψίες και παρατηρήσεις σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ευρύτερη περιοχή σχετικά με την γεωλογία, την τεκτονική, το κλίμα και την ανθρώπινη παρουσία συντέλεσαν στην επεξεργασία των δεδομένων με την ημι-αυτοματοποιημένη χαρτογραφική μέθοδο, η οποία οδήγησε στην τελική παραγωγή του γεωμορφολογικού χάρτη. Όλα τα παραπάνω αποτελούν την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για την παραγωγή του γεωμορφολογικού χάρτη. Η περιοχή μελέτης έχει επηρεαστεί από τεκτονικές διεργασίες που συνεχίστηκαν και κατά την περίοδο του ανώτερου Πλειστόκαινου, όπου υπέστη ανύψωση και λόγω διαφορετικής τεκτονικής κινηματικής διακρίνεται από τα διαφοροποιημένα υψόμετρα των παράκτιων τεκτονικών αναβαθμίδων που σχηματίστηκαν εξαιτίας των τεκτονικών κινήσεων.Η χρήση του λογισμικού ArcMap 10.2, οδήγησε στην αποτύπωση και παραγωγή του πρώτου γεωμορφολογικού χάρτη της περιοχής κλίμακας 1:25.000 που αποτελεί ένα εργαλείο για την κατανόηση της γεωμορφολογικής εξέλιξης της περιοχής, όπου αναπαρίστανται οι γεωμορφές που αποτελούν ενδείξεις της εξέλιξης καθώς προσδιορίζουν τις διεργασίες που διαμόρφωσαν την σημερινή εικόνα του αναγλύφου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία
Daghmar-Dibab
Ομάν
ΣΓΠ
ημι-αυτοματοποιημένη γεωμορφολογική χαρτογράφηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)