Επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος διατροφής που περιέχει φυτικά εκχυλίσματα σε δείκτες θρόμβωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος διατροφής που περιέχει φυτικά εκχυλίσματα σε δείκτες θρόμβωσης

Γκουγκουλιά, Άννα Ν.

Η P-σελεκτίνη συμμετέχει στην προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και στο ενδοθήλιο και εικάζεται ότι είναι σημαντική τόσο στις αιμοστατικές όσο και στις φλεγμονώδεις διεργασίες. Τα αυξημένα επίπεδα της Ρ-σελεκτίνης είναι ένας δείκτης πρόγνωσης θρομβωτικών διαταραχών και μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβάντων.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενός μίγματος βιταμινών και φυσικών εκχυλισμάτων στην αντι-θρομβωτική άμυνα του οργανισμού φαινομενικά υγιών εθελοντών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό συμπλήρωμα κλινική παρέμβαση σε 58 φαινομενικά υγιείς. Στα πλαίσια της παρέμβασης, οι εθελοντές λάμβαναν καθημερινά είτε 80 ml από το διατροφικό συμπλήρωμα είτε 80 ml από το εικονικό συμπλήρωμα επί 8 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν ανακλήσεις 24ώρου με σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι δεν μεταβλήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες των εθελοντών. Στα βιολογικά δείγματα των εθελοντών μετρήθηκαν κλασικοί βιοχημικοί δείκτες και στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής μετρήθηκαν τα επίπεδα της sP-σελεκτίνης στο πλάσμα των εθελοντών σε τρεις χρονικές στιγμές: πριν την παρέμβαση, στην 4η εβδομάδα και στην 8η εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η συγκέντρωση της sP-σελεκτίνης στο πλάσμα των εθελοντών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα της παρέμβασης τόσο στην ομάδα του διατροφικού συμπληρώματος (p = 1) όσο και στην ομάδα του εικονικού συμπληρώματος (p = 0,8). Επίσης, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών της sP-σελεκτίνης ανάμεσα στις δύο ομάδες για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά.Φαίνεται επομένως ότι η κατανάλωση ενός συμπληρώματος που περιέχει φυτικά εχκλύλισματα δεν επηρεάζει τα επίπεδα της P-σελεκτίνης σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

P-σελεκτίνη
διατροφικά συμπληρώματα
δείκτες θρόμβωσης
Αιμόσταση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.