Εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στους παράκτιους κινδύνους, της παράκτιας ζώνης Νεάπολης – Μαλέα (ΝΑ Πελοποννήσου)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στους παράκτιους κινδύνους, της παράκτιας ζώνης Νεάπολης – Μαλέα (ΝΑ Πελοποννήσου)

Ντίνης, Απόστολος Β.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των τελευταίων ετών ,που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες, είναι η παγκόσμια άνοδος της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές των διαφόρων χωρών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας και της τρωτότητας, στους παράκτιους κινδύνους, στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης του Νομού Λακωνίας (ΝΑ Πελοπόννησος). Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε ο Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index), ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ακτές των Η.Π.Α και του Καναδά. Για τον υπολογισμό του Δείκτη (CVI), εκτιμήθηκαν έξι βασικοί παράγοντες: α) η γεωλογία (geology), β) η παράκτια κλίση (coastal slope), γ)η διαχρονική προέλαση/οπισθοχώρηση της ακτογραμμής (shoreline accretion/erosion rate), δ) η σχετική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης ( relative sea-level rise), ε)το μέσο σημαντικό ύψος κύματος (mean wave height) και στ) το μέσο παλιρροιακό εύρος (mean tide range). Για τον υπολογισμό του Δείκτη (CVI) και τη δημιουργία των ψηφιακών χαρτών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΑrcGIS 10.4.1, στο οποίο έγινε η επεξεργασία όλων των δεδομένων, με αποτέλεσμα την ανάδειξη των παράκτιων περιοχών που θα διατρέξουν άμεσο κίνδυνο σε ενδεχόμενο σενάριο ανόδου της παγκόσμιας θαλάσσιας στάθμης, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Από τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας προέκυψε ότι , για συνολικό μήκος ακτογραμμής 53,29km , τα 6,63 km (12%) χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας και τα 11,48km (22%), ως υψηλής επικινδυνότητας. Στις δύο αυτές κατηγορίες περιλαμβάνονται ,κυρίως, ο οικισμός της Νεάπολης και ολόκληρη η παράκτια περιοχή, δυτικότερα, μέχρι την Πούντα καθώς και ο οικισμός του Προφήτη Ηλία. Τέλος ένα μήκος 8,18km (15%) χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλής επικινδυνότητας και περιλαμβάνει, κυρίως, την περιοχή του Ακρωτηρίου Μαλέα, ΝΑ της Νεάπολης, όπου επικρατούν τα ασβεστολιθικά πετρώματα και τα μεγάλα υψόμετρα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Άνοδος της θαλάσσιας στάθμης
Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Παράκτια Διάβρωση
Νεάπολη Λακωνίας
Κλιματική Αλλαγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)