Κατά πόσο το FOAF ενισχύει τα κενά ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κατά πόσο το FOAF ενισχύει τα κενά ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα

Υφαντόπουλος, Νικόλαος Α.

Η έρευνα των κοινωνικών δικτύων και των συναφή θεμάτων, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας τομέας ο οποίος έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές σήμερα, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη, αποτυπώνεται σε αριθμούς ως εξής: το MySpace έχει πάνω από 125 εκατομμύρια χρήστες, το Facebook πάνω από 1 δισεκατομμύρια, το Twitter πάνω από 255 εκατομμύρια και το LinkedIn πάνω από 187 εκατομμύρια χρήστες. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε άλλες ιστοσελίδες ή τεχνολογίες του διαδικτύου και το δεύτερο είναι ότι έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο των δεδομένων των χρηστών. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα, να εγείρονται θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και κατ’ επέκταση και της ιδιωτικότητάς τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασφάλεια
Ιδιωτικότητα
Friend-of-a-friend-Foaf
Κοινωνικά δίκτυα
Κίνδυνοι
Απειλές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.