Διατροφικές συνήθειες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και συσχετίσεις με δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφικές συνήθειες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και συσχετίσεις με δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου

Αυγεράκη, Ευαγγελία Δ.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της σχέσης των διατροφικών συνηθειών με δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, κυρίως το δείκτη μάζας σώματος και την περιφέρεια μέσης, σε δείγμα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.Μεθοδολογία: 481 γυναίκες από το εξωτερικό ιατρείο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης του Αρεταίειου Νοσοκομείου αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης. Κριτήρια ένταξης ήταν η απουσία έμμηνου ρύσεως για τουλάχιστον 12 συναπτούς μήνες και επιπλέον τα επίπεδα της FSH να είναι >25 mIU/mL και της οιστραδιόλης <50 pg/mL. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό και γυναικολογικό ιστορικό των γυναικών. Επίσης, αξιολογήθηκε η σωματική δραστηριότητα με το IPAQ και οι διατροφικές συνήθειες μέσω ενός έγκυρου ΕΣΚ τροφίμων καθώς και υπολογίστηκε η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα μέσω του MedDietScore. Τέλος, μετρήθηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση και αξιολογήθηκαν βιοχημικοί δείκτες.Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 57,7 ±7,4 έτη, ενώ ο ΔΜΣ ήταν 27,9 ± 5,0 kg/m2. Η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα στις γυναίκες του δείγματος ήταν υψηλή, με MedDietScore 36,4 ±4,6 και σχετίστηκε αρνητικά με το ΔΜΣ και την περιφέρεια μέσης των γυναικών του δείγματος, μετά από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες. Μετά την εφαρμογή της Principal Component Analysis, ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο σχετίστηκε αρνητικά με το ΔΜΣ και την περιφέρεια μέσης των γυναικών ενώ ένα ανθυγιεινό διατροφικό πρότυπο σχετίστηκε θετικά με το ΔΜΣ και την περιφέρεια μέσης των γυναικών, μετά την προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες.Συμπεράσματα: Διαφορετικά διατροφικά πρότυπα σχετιστήκαν με το σωματικό βάρος και την περιφέρεια μέσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δεδομένου του αυξημένου ποσοστού υπέρβαρου και της παχυσαρκίας αλλά και του κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, στόχοι της διαχείρισης αυτών των γυναικών θα πρέπει να είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σωματικό βάρος
περιφέρεια μέσης
μεσογειακή δίαιτα
διατροφικά πρότυπα
Εμμηνόπαυση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.