Οι παράγοντες που τροποποιούν την αντίληψη της γεύσης του γλυκού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι παράγοντες που τροποποιούν την αντίληψη της γεύσης του γλυκού

Μαρκοπούλου, Ευτυχία Χ.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και έχει σκοπό να αναδείξει τους Παράγοντες που Τροποποιούν την Αντίληψη της Γεύσης του Γλυκού. Αποτελείται από δύο μέρη, το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό μέρος, παρατίθεται η πληροφορία που συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ειδικού μέρους. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η αίσθηση της γεύσης σε φυσιολογικό, ανατομικό αλλά και σε βιοχημικό επίπεδο. Έπειτα, αναλύεται η δομή του υποδοχέα της γλυκιάς γεύσης καθώς και τα βήματα της μεταγωγή της από το γευστικό κάλυκα στον εγκέφαλο. Στο ειδικό μέρος, γίνεται ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων που αλλάζουν την αντίληψης της εν λόγω γευστικής ποιότητας. Πρώτος εξ αυτών είναι η όσφρηση. Έπειτα, σημαντικές παράμετροι αποτελούν οι ορμονικοί παράγοντες και κυρίως η λεπτίνη, το πεπτίδιο που μοιάζει στη γλυκαγόνη (GLP-1), η ινσουλίνη και τo αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο. Στο ίδιο κεφάλαιο φαίνεται πως οι ασθένειες παχυσαρκία και διαβήτης, οδηγούν σε τροποποιημένη αντίληψη της γλυκιάς γευστικής ποιότητας. Επίσης, οι άλλες γευστικές ποιότητες στο επίπεδο της γλώσσας κυρίως επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την αντιλαμβανόμενη ένταση της γλυκύτητας. Η ηλικία καθώς και ψυχολογικοί παράγοντες όπως το στρες, η κατάθλιψη κ.ά. φαίνεται να επιδρούν επίσης στην γλυκιά γεύση. Πολύ πρόσφατα, χάρη στα εργαλεία της γενετικής αποδείχθηκε πως η αντίληψη του γλυκού ίσως είναι υπό μερικό γενετικό έλεγχο. Τέλος, οι διάφοροι φυσικοί, χημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετίζονται με τη αντίληψη της γλυκιάς γεύσης, πράγμα που δεν αποδείχθηκε για το φύλο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γεύση
T1R1/T1R2
αντίληψη
τροποποίηση
γλυκό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.