Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Κατσούλη, Νεφέλη Έλενα Γ.

Η χρήση πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση Κωφών μαθητών, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό. Κατά υπολογισμούς, σύμφωνα µε ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες, οι κωφοί/βαρήκοοι σχολικής ηλικίας στην Ελλάδας πρέπει να είναι 1500-2000, κατανεμημένοι σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις και στη γενική εκπαίδευση. Παρ’ όλη την αναντίρρητη διανοητική, πνευματική, συναισθηματική, ηθική, πολιτική και κοινωνικό- πολιτιστική σημασία της εκπαίδευσης, οι Κωφοί- Βαρήκοοι μαθητές συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φυσική γλώσσα των Κωφών (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) και την κουλτούρα τους, στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα πρότυπο μαθήματος για Κωφούς μαθητές στην πλατφόρμα ασύγχονης εκπαίδευσης moodle βασισμένο στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης. Το κεφάλαιο που επιλέχθηκε, ήταν το κεφάλαιο των Δικτύων Υπολογιστών (κεφάλαιο 4) του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

moodle
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
εκπαίδευση Κωφών
ελληική νοηματική γλώσσα
πληροφορική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.