Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Κατσούλη, Νεφέλη Έλενα Γ.

Η χρήση πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση Κωφών μαθητών, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό. Κατά υπολογισμούς, σύμφωνα µε ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες, οι κωφοί/βαρήκοοι σχολικής ηλικίας στην Ελλάδας πρέπει να είναι 1500-2000, κατανεμημένοι σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις και στη γενική εκπαίδευση. Παρ’ όλη την αναντίρρητη διανοητική, πνευματική, συναισθηματική, ηθική, πολιτική και κοινωνικό- πολιτιστική σημασία της εκπαίδευσης, οι Κωφοί- Βαρήκοοι μαθητές συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φυσική γλώσσα των Κωφών (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) και την κουλτούρα τους, στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα πρότυπο μαθήματος για Κωφούς μαθητές στην πλατφόρμα ασύγχονης εκπαίδευσης moodle βασισμένο στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης. Το κεφάλαιο που επιλέχθηκε, ήταν το κεφάλαιο των Δικτύων Υπολογιστών (κεφάλαιο 4) του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

moodle
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
εκπαίδευση Κωφών
ελληική νοηματική γλώσσα
πληροφορική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)